Organisatie

De Stuurgroep, met daarin afgevaardigden van de initiatiefnemers Ziekenhuis Rivierenland en het Eerstelijns Centrum Tiel, heeft de leiding van het Doorbraakprogramma. De coördinator van CONNECT is aangesteld als programmaleider van het Doorbraakprogramma.

Onder de Stuurgroep vallen de projectgroepen, die de Doorbraakprojecten initiëren, sturen en begeleiden. Vanuit deze projectgroepen worden, indien nodig, werkgroepen ingesteld. De werkgroepen nemen de concrete uitwerking van delen van de Doorbraakprojecten voor hun rekening, zoals het opstellen van een Regionale Transmurale Afspraak (RTA).

 

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Contactinformatie

(0344) 67 38 23
connect@zrt.nl

Postadres

Postbus 6024

4000 HA Tiel


Bezoekadres

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel