Eerstelijnsdiagnostiek

Huisartsen kunnen de volgende eerstelijnsverrichtingen aanvragen bij Ziekenhuis Rivierenland.

  Ziekenhuis Rivierenland Barbara polikliniek De Waterpoort
24-uurs Bloeddrukmeting + +  
Coloscopie +    
ECG + + +
Echocardiografie +    
Gastro-duodenoscopie +    
Gynaecologische echo + + +
Inspannings-ECG +    
Labonderzoek + + +
Longfunctieonderzoek + +  
MRI +    
Radiologie + +  
Toonaudiogram + +  


Aanvragen via ZorgDomein
Bovenstaande diagnostiek, met uitzondering van labonderzoek en radiologie, is aan te vragen via ZorgDomein. Voor labonderzoek en radiologie kunt u gebruik maken van papieren aanvraagformulieren.
 

Afspraken over echo- en röntgendiagnostiek
Na verwijzing door de huisarts kunnen patiënten direct terecht voor een echo, mits de voorbereiding dit toelaat:

 • patiënt (of aanvrager) belt voor afspraak
 • afhankelijk van drukte op moment van bellen en/of benodigde voorbereiding wordt een afspraak gemaakt
  • direct (zeker bij DVT)
  • ~ 2 < 24 uur bij abdomen in verband met voorbereiding
  • < 24 uur bij grote drukte
  • > 24 uur alleen op verzoek van patiënt
 • er wordt gebruik gemaakt van de in Ziekenhuis Rivierenland aanwezige state of the art echo apparatuur
 • alle echo onderzoeken worden uitgevoerd door een radioloog, deze verzorgt direct verslaglegging
 • verslagen zijn < 1 uur na het onderzoek beschikbaar via edifact/zorgmail (bij normale beschikbaarheid van digitale systemen)

De afspraken rondom röntgendiagnostiek zijn hetzelfde gebleven:

 • patiënt (of aanvrager) belt voor afspraak
 • afhankelijk van drukte op moment van bellen en/of benodigde voorbereiding wordt een afspraak gemaakt
 • verslagen zijn < 24 uur na uitvoeren van onderzoek beschikbaar via edifact/zorgmail (bij normale beschikbaarheid van digitale systemen)


Overzicht eerstelijnsdiagnostiek
De overzichtsnotitie eerstelijnsdiagnostiek in Ziekenhuis Rivierenland geeft een beeld van het beschikbare aanbod van eerstelijnsdiagnostiek die de huisartsen onder eigen verantwoordelijkheid kunnen aanvragen, hoe dit logistiek verloopt en aan welke kwaliteitseisen Ziekenhuis Rivierenland voldoet.

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Contactinformatie

(0344) 67 38 23
connect@zrt.nl

Postadres

Postbus 6024

4000 HA Tiel


Bezoekadres

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel