Overige informatie

Actuele informatie over het Corona virus in relatie tot het ziekenhuis vindt u in de Snelwijzers - extra editie - Corona update en op de website van het Ziekenhuis: www.ziekenhuisrivierenland.nl/coronavirus


Ziekenhuis Rivierenland heeft electieve zorg afgeschaald en doet alleen nog spoedzorg. Wanneer u onderzoek wilt aanvragen bij Ziekenhuis Rivierenland, verzoeken wij u alert te zijn op patiënten die voldoen aan de casusdefinitie van het coronavirus. Mocht een verdacht persoon aan de casusdefinitie voldoen, dan is het de bedoeling dat u eerst met de GGD overlegt voor eventuele thuisdiagnostiek van 2019-nCoV en de patiënt niet doorstuurt voor enig onderzoek. Als het nodig is dat de patiënt op de SEH gezien wordt voor een eventuele opname, vragen wij u om dit bij het aanmelden van de patiënt direct door te geven, zodat wij de juiste isolatie/hygiëne-maatregelen kunnen treffen.

 

Verschillende afdelingen in het Ziekenhuis bereiden zich voor op een aankomende piekbelasting. Wachttijden bij onder meer Longgeneeskunde, Radiologie en Laboratorium kunnen hierdoor de komende dagen oplopen.

 

 

 

 

 

Hieronder kunt u documenten vinden, die door collega-zorgverleners ter beschikking zijn gesteld en die voor u als verwijzer van belang zouden kunnen zijn (webinhoud onder constructie).


Medische microbiologie
Hepatitis E en Kinkhoest diagnostiek - wijzigingen
Diagnostiek Borreliose (uitbreiding 2012)
Diagnostiek Borreliose (2010)
Diagnostiek Parvovirus
Op de website van de Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland vindt u meer informatie.

Naslagwerk voor huisartsen in ZorgDomein
Kaart van Amsler
Liesbreukcentrum en single visit
Verwijscriteria kinderen met een kleine lengte
Checklist huisarts voor indicatie en gebruik NOAC's 
Flowchart huisartsen voor verwijzen Slaapcentrum

Netwerk Geboortezorg Rivierenland
Zwangere met extra aandacht
Projectplan Integrale Geboortezorg

Zorgprocessen Ziekenhuis Rivierenland
Zorgproces melanoom

Acute Zorgregio Oost
Intra-arteriële behandeling herseninfarct

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Contactinformatie

(0344) 67 38 23
connect@zrt.nl

Postadres

Postbus 6024

4000 HA Tiel


Bezoekadres

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel