Overige informatie

Go-live HiX:

Zoals u weet draait  ZR op donderdag 10 oktober de gehele dag en vrijdag 11 oktober 's ochtends zondagsdienst. Dit in verband met de livegang HIX.

Dat betekent dat diagnostisch onderzoek alleen plaatsvindt na overleg met de dienstdoende specialist en via de SEH.

Regulier onderzoek kan weer plaatsvinden volgens de regeling die u aantreft in de laatste Connect Snelwijzer (beperkt vrijdagmiddag en vanaf 14 oktober in opbouwende capaciteit.)

* Met betrekking tot bereikbaarheid buitenpoli’s geldt onderstaand schema (in tegenstelling tot vermeld in de Snelwijzer):

  

 

Culemborg

Beneden Leeuwen

10 oktober

Telefonisch bereikbaar en alleen open voor bloedafname

Telefonisch bereikbaar en alleen open voor bloedafname

11 oktober

Telefonisch bereikbaar en alleen open voor bloedafname

 

Gesloten

 

* Let op, vanaf 14 oktober gelden ook nog gewijzigde bezetting van de verschillende afdelingen van Ziekenhuis Rivierenland.

 

 

 

Hieronder kunt u documenten vinden, die door collega-zorgverleners ter beschikking zijn gesteld en die voor u als verwijzer van belang zouden kunnen zijn.

17-02-2016
Nieuwsbericht ADHD zorg in Ziekenhuis Rivierenland

Geachte huisartsen, beste collegae,

Wij hebben vernomen dat bij huisartsen in onze regio het idee leeft dat wij als kinderartsen van Ziekenhuis Rivierenland sinds 1 januari j.l. geen ADHD behandelingen bij kinderen meer mogen doen, omdat wij geen contract zouden hebben. Het tegendeel is echter waar: wij hebben met alle 10 gemeenten in ons adherentiegebied een contract voor ADHD-zorg. Dat betekent dat wij zowel de reeds bij ons bekende patiënten, als nieuwe patiënten die worden verwezen door de huisarts, gewoon als voorheen kunnen blijven beoordelen en behandelen.Voor de volledigheid hieronder de lijst welke 10 gemeenten het betreft: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West-Maas en Waal, Zaltbommel.
Wij hopen met dit bericht mogelijke onduidelijkheid omtrent de 2e lijns ADHDzorg in Rivierenland te hebben weggehaald bij de huisartsen.
Mocht dit nog vragen oproepen, horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Károly Illy en Claudia Barbian, kinderartsen ZR


Medische microbiologie
Hepatitis E en Kinkhoest diagnostiek - wijzigingen
Diagnostiek Borreliose (uitbreiding 2012)
Diagnostiek Borreliose (2010)
Diagnostiek Parvovirus
Op de website van de Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland vindt u meer informatie.

Naslagwerk voor huisartsen in ZorgDomein
Kaart van Amsler
Liesbreukcentrum en single visit
Verwijscriteria kinderen met een kleine lengte
Checklist huisarts voor indicatie en gebruik NOAC's 
Flowchart huisartsen voor verwijzen Slaapcentrum

Netwerk Geboortezorg Rivierenland
Zwangere met extra aandacht
Projectplan Integrale Geboortezorg

Zorgprocessen Ziekenhuis Rivierenland
Zorgproces melanoom

Acute Zorgregio Oost
Intra-arteriële behandeling herseninfarct

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Contactinformatie

(0344) 67 38 23
connect@zrt.nl

Postadres

Postbus 6024

4000 HA Tiel


Bezoekadres

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel