ZorgDomein

Online verwijzen
Sinds 2008 verwijzen huisartsen in de regio via ZorgDomein naar de poliklinieken van Ziekenhuis Rivierenland. ZorgDomein is een online applicatie met actuele informatie over toegangstijden, verwijsafspraken, procedures en patiënteninformatie. In ZorgDomein vindt u een opsomming van alle afspraken, toegangstijden en eerstelijnsverrichtingen die Ziekenhuis Rivierenland samen met de huisartsen in de regio heeft opgesteld.

ZorgDomein profielen
Bij een aantal verwijsafspraken wordt gevraagd om vooronderzoek door de huisarts. Als dit 5 of meer labbepalingen betreft, is er een profiel voor aangemaakt. Hierdoor hoeft u als huisarts niet alle bepalingen los op het labformulier aan te kruisen, maar kunt u volstaan met het aankruisen van het desbetreffende H vakje rechtsonderaan het labformulier. In het overzicht ZorgDomein H-profielen zijn H1 t/m H25 uitgebreid omschreven.

Tips bij het gebruik van ZorgDomein
Met behulp van de Handleiding ZorgDomein kunt u zelf uw profiel beheren, zorglocaties toevoegen of verwijderen en de volgorde van instellingen veranderen. Wilt u elektronisch bijlagen toevoegen aan uw verwijzing, dan kunt u in de Handleiding Bijlagen verzenden lezen hoe u dat het beste kunt doen. Daarnaast kunt u als huisarts uw werkplek/computer optimaliseren als het gaat om het gebruik van ZorgDomein. U kunt u hierbij denken aan zaken als computerinstellingen en internetverbinding. In Optimaal werken met ZorgDomein in de huisartsenpraktijk vindt u een aantal adviezen.

Vragen en aanmelden
Voor technische vragen kunt u terecht bij Servicedesk ZorgDomein, (020) 471 52 82.
Voor vragen over ZD werkafspraken en aanmelden kunt u terecht bij CONNECT, (0344) 67 38 23.


Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Contactinformatie

(0344) 67 38 23
connect@zrt.nl

Postadres

Postbus 6024

4000 HA Tiel


Bezoekadres

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel