Wat doet MCC CONNECT?

MCC CONNECT vormt de verbinding vanuit Ziekenhuis Rivierenland naar de zorgverleners in de regio en opereert als aanspreekpunt en belangenvertegenwoordiger van de eerstelijn richting ziekenhuis en specialisten. CONNECT stimuleert, ontwikkelt en ondersteunt initiatieven op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek, ketenzorg en transmurale samenwerking.

De mindmap toont u een overzicht van onze activiteiten.

 

Loket voor eerste en tweede lijn
CONNECT fungeert als loket voor vragen, opmerkingen en initiatieven vanuit de eerste en tweede lijn. Voor een deel handelt CONNECT deze zelfstandig af. Bij het overige deel neemt CONNECT de rol van initiatiefnemer, intermediair of belangenbehartiger aan en worden de juiste partijen met elkaar in contact gebracht. Afhankelijk van de vraag of het project blijft CONNECT al dan niet betrokken.

FMCC
CONNECT is lid van de FMCC, de koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende en transmurale centra. Deze federatie van MCC’s is een netwerk waarin kennis, expertise en ervaring worden uitgewisseld. Eén van de initiatieven van de FMCC is de totstandkoming van de landelijke website waarop alle regionale werkafspraken en implementatie-instrumenten worden verzameld en ter inspiratie worden gedeeld.

Aanmelden bij CONNECT
Start u als nieuwe zorgverlener in de regio? Meldt u dan aan bij CONNECT

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Contactinformatie

(0344) 67 38 23
connect@zrt.nl

Postadres

Postbus 6024

4000 HA Tiel


Bezoekadres

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel